ACTA ADRIATICA Vol. 49 (1), lipanj 2008
SADRŽAJ:
 1. Rafika FEHRI-BEDOUI i Houcine GHARBI
  Odnos spolova, reprodukcija i hranidbene navike morskog hroktača Pomadasys incisus (Haemulidae) u tuniskom zaljevu (Tunis)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 2. Arfang DIAMANKA, Malick FALL, Cheikhna DIEBAKATE, Ngor FAYE i Bhen Sikina TOGUEBAYE
  Pronalazak nametnika Myxobolus episquamalis (Myxozoa, Myxobolidae) kod cipla glavaša, Mugil cephalus (Pisces, Teleostei, Mugilidae) u Senegalskom priobalju (istočni tropski Atlantik)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 3. Melita PEHARDA i Ivica VILIBIĆ
  Modeliranje iseljavanja ličinki u malom zaštićenom morskom području: primjer slanih jezera na otoku Mljetu (Jadransko more)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 4. Camilla SVENSEN, Christian WEXELS RISER, Ivona CETINIĆ i Marina CARIĆ
  Regulacija vertikalnog fluksa i sastav planktona u jednostavnom ekološkom sistemu: “snapshots” iz malog slanog jezera Rogoznica (Hrvatska)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 5. Boško LUGOVIĆ, Branimir ŠEGVIĆ i Tanja ŠEGVIĆ
  Manganska mineralizacija todorokitom po krednim vapnencima u zoni plime i oseke na jugozapadnoj strani Dugog otoka (središnji Jadran, Hrvatska)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 6. Barbara ZORICA i Gorenka SINOVČIĆ
  Biometrija, dužinsko-dužinski i dužinsko-maseni odnosi juvenilne i adultne palamide, Sarda sarda (Bloch, 1793), u istočnom srednjem Jadranu
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 7. María Cristina ODDONE, Walter NORBIS, Patricia L. MANCINI i Alberto F. AMORIM
  Seksualni razvoj i reproduktivni ciklus raže okatice Atlantoraja cyclophora (Regan, 1903), (Chondrichthyes: Rajidae: Arhynchobatinae) u južnom Brazilu
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)Početna stranica