ACTA ADRIATICA Vol. 49 (2), prosinac 2008.
SADRŽAJ:
Editorial note - in memoriam dr. Tomislav Zvonarić
 1. Alexis CONIDES, Branko GLAMUZINA, Jakov DULČIĆ, Kostas KAPIRIS, Jurica JUG-DUJAKOVIĆ i Costas PAPACONSTANTINOU
  Razmnožavanje kozice Penaeus (Melicertus) kerathurus u zaljevu Amvrakikos, zapadna Grčka
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 2. Jadranka ŠEPIĆ, Mirko ORLIĆ i Ivica VILIBIĆ
  Seši Bakarskog zaljeva i njihova povezanost s atmosferskim procesima
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 3. Hakan KABASAKAL* i Saіt ÖZGÜR GEDİKOĞLU
  Nalazi dva netom okoćena psa ljudoždera, Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) (Lamniformes; Lamnidae) u turskim vodama sjevernog Egejskog mora
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 4. Lovrenc LIPEJ, Borut MAVRIČ, Žiga DOBRAJC i Christian CAPAPÉ
  O pojavi psa tupana, Carcharhinus plumbeus (Chondrichthyes: Carcharhinidae) u slovenskim vodama (sjeverni Jadran)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 5. Božidar KURTOVIĆ, Emin TESKEREDŽIĆ i Zlatica TESKEREDŽIĆ
  Usporedba histološke slike slezene i bubrega lubina (Dicentrarchus labrax L.) iz uzgoja i prirodne populacije
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 6. Alper DOĞAN i Vedrana NERLOVIĆ
  O pojavi Pinctada radiata (Mollusca: Bivalvia: Pteriidae) u hrvatskim vodama Jadrana
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 7. Nika STAGLIČIĆ, Mark PRIME, Marijana ZOKO, Željka ERAK, Dajana BRAJČIĆ, Daniela BLAŽEVIĆ, Katarina MADIRAZA, Katja JELIĆ i Melita PEHARDA
  Rasprostranjenost imposeksa kod vrste Hexaplex trunculus u Kaštelanskom zaljevu, Jadransko more
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 8. Slavica MATIJEVIĆ, Zorana KLJAKOVIĆ-GAŠPIĆ, Danijela BOGNER, Ante GUGIĆ i Igor MARTINOVIĆ
  Vertikalna raspodjela kemijskih oblika fosfora i željeza u sedimentu postaja otvorenog mora na području srednjeg Jadrana
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 9. Farid HEMIDA1* i Christian CAPAPÉ2
  O pojavi dugoperajne psine mako, Isurus paucus (Chondrichthyes: Isuridae) kod Alžirske obale (južnoistočni Mediteran)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)Početna stranica