ACTA ADRIATICA Vol. 50 (1), lipanj 2009
SADRŽAJ:
 1. Vida Šimat, Alen Soldo, Jasna Maršić-Lučić, Mladen Tudor i Tanja Bogdanović
  Utjecaj različitih uvjeta skladištenja na dielektrična i senzorska svojstva lubina (Dicentrarchus labrax, L.)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 2. Gorenka Sinovčić, Barbara Zorica, Vanja Čikeš Keč i Bosiljka Mustać
  Višegodišnje fluktuacije u strukturi populacije, kondiciji, dužinskomasenom odnosu i abundanciji srdele Sardina pilchardus (Walb., 1792), iz obalnog i otvorenog mora istočnog dijela Jadrana (Hrvatska)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 3. Igor Isajlović, Nedo Vrgoč, Barbara Zorica, Melita Peharda, Svjetlana Krstulović Šifner i Corrado Piccinetti
  Starost, rast i dužinsko – maseni odnos morskog miša Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810) u Jadranskom moru
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 4. Zrinka Burić, Katarina Caput Mihalić, Ivona Cetinić, Irena Ciglenečki, Marina Carić, Damir Viličić i Božena Ćosović
  Pojava rijetkih mikroflagelata Prorocentrum arcuatum Issel i Hermesinum adriaticum Zacharias u Rogozničkom jezeru (istočna Jadranska obala)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 5. Olja Vidjak, Natalia Bojanić, Grozdan Kušpilić, Branka Grbec, Živana Ninčević Gladan, Slavica Matijević i Igor Brautović
  Struktura populacije i brojnost zooplanktona u estuariju rijeke Krke u proljeće 2006-e godine
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 6. Slavica Matijević, Grozdan Kušpilić, Mira Morović, Branka Grbec, Danijela Bogner, Sanda Skejić i Jere Veža
  Fizička i kemijska svojstva vodenog stupca i sedimenta na uzgajalištu lubina i komarči u srednjem Jadranu (uvala Maslinova)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 7. Zeliha Erdoğan, Cemal Turan i Hatice Torcu Koç
  Morfološka i analiza alozima europskog inćuna (Engraulis encrasicolus (L. 1758)) u Crnom, Mramornom i Egejskom moru
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 8. Vlasta Bartulović, Sanja Matić-Skoko, Davor Lučić, Alexis Conides, Nenad Jasprica, Aleksandar Joksimović, Jakov Dulčić i Branko Glamuzina
  Novačenje i prehrana mlađi cipla dugaša, Liza saliens (Risso, 1810) u području estuarija rijeke Neretve, jugoistočni Jadran, Hrvatska
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 9. Murat Bilecenoglu
  Rast i prehrambene navike vučića, Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) u zaljevu Izmir, Egejsko more
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)Početna stranica