ACTA ADRIATICA Vol. 50 (2) Prosinac 2009
SADRŽAJ:
Editorial note - in memoriam Dr. Šime Županović

  ORIGINALNI ZNANSTVENI RADOVI
 1. Ahmet ÖKTENER i Jean-Paul TRILLES
  Četiri kopepodna parazita na morskim ribama (Teleostei i Chondrichthyes) u turskim vodama
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 2. Massimo DEVESCOVI
  Biometrijske razlike između prstaca Lithophaga lithophaga koji koloniziraju umjetne i prirodne strukture
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 3. Lovrenc LIPEJ, Martina ORLANDO-BONACA, Barbara OZEBEK i Jakov DULČIĆ
  Značajke gnijezda triju vrsta usnjača u tršćanskom zaljevu (sjeverni Jadran)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 4. Aleksandar JOKSIMOVIĆ, Slobodan REGNER i Jacques SACCHI
  Utjecaj selektivnosti promjera oka mreže na dužinsku raspodjelu arbuna, Pagellus erythrinus L. 1758, u koćarskim lovinama na području kontinentalne podine crnogorskog primorja (južni Jadran)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 5. Jean-Luc Bouchereau, Catarina Marques, Patricia PEREIRA, Olivier Guélorget i Yvan VERGNE
  Prehrana jegulje Anguilla anguilla u laguni Mauguio (Sredozemno more, Francuska)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 6. PREGLEDNI RAD
 7. Michele ROMANELLI, Cristina Angela CORDISCO i Otello GIOVANARDI
  Dugoročno opadanje zastupljenosti vrste Chamelea gallina L. (Bivalvia: Veneridae) u ribarskim lovinama u Jadranu: da li je moguće objediniti uzroke?
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)Početna stranica