ACTA ADRIATICA Vol. 51 (1) Lipanj 2010
SADRŽAJ:
Editorial note - in memoriam Dr. Mario Bone

  ORIGINALNI ZNANSTVENI RADOVI
 1. Boris ANTOLIĆ, Ante ŠPAN, Ante ŽULJEVIĆ, Vedran NIKOLIĆ, Ivana GRUBELIĆ, Marija DESPALATOVIĆ i Ivan CVITKOVIĆ
  Popis morskih bentoskih makroalgi na istočnoj obali Jadrana: II. Heterokontophyta: Phaeophyceae
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 2. Marija DESPALATOVIĆ, Ivana GRUBELIĆ, Corrado PICCINETTI, Ivan CVITKOVIĆ, Boris ANTOLIĆ, Vedran NIKOLIĆ i Ante ŽULJEVIĆ
  Distribucija i abundancija morske zvijezde Astropecten irregularis (Pennant, 1777) (Echinodermata, Asteroidea) na kontinentskoj podini sjevernog i srednjeg Jadrana
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 3. Josipa FERRI, Mirela PETRIĆ i Sanja MATIĆ-SKOKO
  Analiza biometrijskih svojstava škrpuna, Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758) u istočnom Jadranu
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 4. Martina ORLANDO-BONACA i Lovrenc LIPEJ
  Preoblikovani ključ za brzo određivanje jadranskih babica
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 5. Sanja TOMŠIĆ, Alexis CONIDES, Iris DUPČIĆ RADIĆ i Branko GLAMUZINA
  Rast, učestalost dužinskih klasa promjerskih veličina i reprodukcijski ciklus hridinskog ježinca (Paracentrotus lividus) (Lamarck, 1816) iz uvale Bistrina, Južni Jadran
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 6. Ivana UJEVIĆ, Zorana KLJAKOVIĆ-GAŠPIĆ i Danijela BOGNER
  Utjecaj suspendirane tvari na akumulaciju kadmija u sediment Kaštelanskog zaljeva, Jadransko more, Hrvatska
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 7. Barbara ZORICA, Gorenka SINOVČIĆ i Vanja ČIKEŠ KEČ
  Preliminarni podaci o morfologiji otolita pet pelagičnih vrsta riba iz Jadranskog mora (Hrvatska)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 8. SHORT COMMUNICATIONS
 9. Dor EDELIST, Pierre SALAMEH, Oren SONIN i Daniel GOLANI
  Prvi nalaz čarobnog patkokljunića, Facciolella oxyrhyncha (Anguilliformes, Nettastomatidae) iz Izraela
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 10. Fevzi KIRKIM, Tahir ÖZCAN, Tuncer KATAĞAN i Kerem BAKIR
  Prvi nalaz pet vrsta slobodnoplivajućih rakova jednakonožaca uzduž ciparske obale
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 11. Ismail S. EL-SHAHAWY i Abdel-Razek Y. DESOUKY
  Myripristis murdjan, (Beryciformes: Holocentridae) crvena vojnikinja kao novi domaćin parazita Cymothoa indica (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)Početna stranica