ACTA ADRIATICA Vol. 51 (2) Prosinac 2010
SADRŽAJ:
Editorial note - in memoriam Dr. Tereza Pucher-Petković

  ORIGINALNI ZNANSTVENI RADOVI
 1. Ivica VILIBIĆ, Ante ŽULJEVIĆ i Vedran NIKOLIĆ
  Dinamika slanog morskog jezera (Veliko jezero, Mljet, Jadran) zabilježena pri mjerenjima temperature mora
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 2. Maria BLAŽINA, Mirjana NAJDEK, Ana RUSO i Dragica FUKS
  Prilagodbene promjene u staničnim masnim kiselinama bakterija izdvojenim iz sjevernog Jadrana – odgovor na trofičke razlike
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 3. Melita PEHARDA, Daria EZGETA-BALIĆ, Nedo VRGOČ, Igor ISAJLOVIĆ i Danijela BOGNER
  Opis strukture zajednica školjkaša u hrvatskom dijelu Jadranskog mora - istraživanje hidrauličnom dredžom
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 4. Ana PEŠIĆ, Mirko ĐUROVIĆ, Aleksandar JOKSIMOVIĆ, Slobodan REGNER, Predrag SIMONOVIĆ i Branko GLAMUZINA
  Reproduktivne značajke srdele, Sardina pilchardus (Walb, 1792), u Boki Kotorskoj (Crna Gora, južni Jadran)
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 5. Ana TRAVIZI
  Fauna nematoda u sedimentima otvorenih voda sjevernog Jadrana: struktura zajednica i bioraznolikost
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 6. Bojan HAMER, Davorin MEDAKOVIĆ, Dijana PAVIČIĆ-HAMER, Željko JAKŠIĆ, Mauro ŠTIFANIĆ, Vedrana NERLOVIĆ, Ana TRAVIZI, Robert PRECALI i Tjaša KANDUČ
  Procjena dotoka slatke vode uzduž istočne obale Jadrana kao mogućeg izvora stresa za morske organizme
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 7. Vedran NIKOLIĆ, Ante ŽULJEVIĆ, Boris ANTOLIĆ, Marija DESPALATOVIĆ i Ivan CVITKOVIĆ
  Rasprostranjenost invazivne crvene alge Womersleyella setacea (Hollenberg) R.E. Norris (Rhodophyta, Ceramiales) u Jadranskom moru
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 8. Borut MAVRIČ, Martina ORLANDO-BONACA, Nicola BETTOSO i Lovrenc LIPEJ
  Makrozoobentos mekanih dna južnog dijelg tršćanskog zaljeva: faunistička, biocenozna i ekološka istraživanja
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 9. Sergej BOGORODSKY, Marcelo KOVAČIĆ, Ozcan OZEN i Murat BILECENOGLU
  Nalazi dvaju rijetkih glavoča (Millerigobius macrocephalus, Zebrus zebrus) u Egejskom moru
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 10. Barbara ZORICA, Armin PALLAORO, Gorenka SINOVČIĆ i Vanja ČIKEŠ KEČ
  Najnoviji podatci o maksimalnoj zabilježenoj starosti i dužini pirke Serranus scriba (Linnaeus, 1758) u Mediteranu
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)

 11. Branko DRAGIČEVIĆ, Jakov DULČIĆ i Lovrenc LIPEJ
  O nalazu morskog psa tupana Carcharhinus plumbeus Nardo, 1827 (Carcharhiniformes: Carcharhinidae) u srednjem Jadranu
  sažetak     Cijeli rad (PDF format)Početna stranica