1. Novi logo instituta mora zadovoljiti neke kriterije glede postavljanja istog na web stranice, na memorandume i druge materijale u elektronskoj i tiskanoj formi. To su:
  2. Čitljivost pri nižim rezolucijama -na svim web stranicama obično se postavlja mala verzija loga koja je visine 80-90 piksela. Omjer širine i visine ne mora striktno biti 1:1, ali isto tako vrlo "izdužen" logo nije pogodan za takve namjene.
  3. Natpis "naziv" instituta uz sam logo -uz logo ide i naziv instituta. Naziv je (barem)dvojezičan (ima dvije verzije). Treba definirati font za ispis naziva, njegovu boju, te relativnu veličinu i poziciju uz sam logo.
  4. Izbor "kratice" naziva instituta -uz logo može u nekim situacijama biti navedena i samo kratica naziva instituta. Kraticu može sadržavati i sam logo, gdje u tom slučaju ova verzija nije potrebna. Nužno je odabrati odgovarajuću kraticu. Slobodne su obe domene "ior" i "iof" (www.ior.hr, i www.iof.hr) pa u slučaju izbora jedne od tih kratica možemo dodatno uz www.izor.hr zatražiti i tu domenu i postepeno prijeći na nju.
  5. Crno-bijela verzija loga -treba obavezno nakon definiranja loga testirati izgled loga u crno-bijeloj varijanti gdje se sve nijanse moraju uočavati

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15