LABORATORIJ ZA BENTOS

voditelj laboratorija
dr.sc. Boris Antolić
viši znanstveni suradnik
fitobentos, taksonomija, fitocenologija, morske cvjetnice
e-mail:
dr.sc. Ivana Grubelić
znanstvena suradnica
zoobentos, taksonomija, biologija, ekologija, biocenologija
e-mail:
mr. sc. Ante Žuljević
znanstveni suradnik

fitobentos, taksonomija, ekologija, biologija, Caulerpa taxifolia
e-mail:

mr.sc. Marija Despalatović
viša asistentica, znanstvena novakinja
zoobentos, taksonomija, biologija, ekologija, biocenologija
e-mail:
dipl.ing. Ivan Cvitković
asistent, znanstveni novak
zoobentos, taksonomija, biologija,ekologija, biocenologija,mejofauna
e-mail:
Vedran Nikolić, dipl ing.
asistent, znanstveni novak
e-mail: nikolic@izor.hr

Stalna istraživačka djelatnost:
PRIDNENE ŽIVOTNE ZAJEDNICE JADRANSKOG MORA

Stranice laboratorija dizajnirane od strane djelatnika laboratorija (na engleskom jeziku)
sadrže atraktivne slike mora i podmorja

ZELENE ALGE KAULERPE