LABORATORIJ ZA PLANKTON I TOKSIČNOST ŠKOLJKAŠA

voditeljica laboratorija
prof.dr.sc. Ivona Marasović
znanstvena savjetnica
biologija i taksonomija fitoplanktona, primarna proizvodnja, eutrofikacija, toksičnost školjkaša
e-mail:
akademik Frano Kršinić
znanstveni savjetnik
e-mail: fkrsinic@izor.hr
dr. sc. Živana Ninčević Gladan
znanstvena suradnica
biologija i taksonomija fitoplanktona, primarna proizvodnja, cijanobakterije, eutrofikacija, toksičnost školjkaša
e-mail:
dr.sc. Ivana Ujević
znanstvena suradnica
e-mail: ujevic@izor.hr
dr.sc. Natalia Bojanić
znanstvena suradnica
mikrozooplankton, sezonska i vertikalna raspodjela, taksonomski sastav
e-mail:
dr.sc. Olja Vidjak
viša asistentica, znanstvena novakinja
mezozooplankton, taksonomija, raspodjela i godišnja varijabilnost, lovni alati
e-mail:
mr.sc. Sanda Skejić
viša asistentica, znanstvena novakinja
biologija i taksonomija fitoplanktona, primarna proizvodnja, eutrofikacija
e-mail:
Jasna Arapov, dipl.ing.
znanstvena novakinja
e-mail: arapov@izor.hr
Mia Bužančić dipl.ing.
asistentica, znanstvena novakinja
e-mail: buzancic@izor.hr
Heliodor Prelesnik, dipl.ing.
stručni suradnik
e-mail: helio@izor.hr
Nikša Nazlić, dipl.ing.
stručni suradnik
e-mail: nazlic@izor.hr
Ivan Sekovski, dipl.ing.
stručni suradnik
 
Ana Jelačić, dipl.ing.
stručna suradnica
 

Stalna istraživačka djelatnost:
STRUKTURNE I TROFIČKE PROMJENE JADRANSKE KONTINENTALNE PODINE

      U Institutu za oceanografiju i ribarstvo istraživanja iz područja planktonologije imaju izuzetno dugu tradiciju, jer datiraju od samih početaka djelovanja Instituta. Rad u laboratoriju objedinjuje istraživanja iz ekologije i taksonomije fitoplanktona i zooplanktona, te istraživanja procesa primarne proizvodnje u Jadranu. U okviru zooplanktonskih istraživanja posebna se pozornost pridaje istraživanju mikrozooplanktona i mezozooplanktona.
      U novije vrijeme djelatnost laboratorija je proširena i na istraživanje toksičnosti školjkaša vezane uz pojavu fitoplanktonskih toksina (PSP, DSP, ASP).