LABORATORIJ ZA IHTIOLOGIJU I PRIOBALNI RIBOLOV

voditelj laboratorija
prof.dr.sc. Jakov Dulčić
znanstveni savjetnik
ihtioplankton, mlađ riba, dinamika ribljih populacija
e-mail:
dr.sc. Miro Kraljević
znanstveni savjetnik
riblja mlađ, dinamika populacija, marikultura, nutricionizam
e-mail:
dr.sc. Armin Pallaoro
znanstveni savjetnik
sistematika, biologija, ekologija riba, priobalni ribolov
e-mail:
dr.sc. Sanja Matić Skoko
znanstvena suradnica
riblja mlađ, dinamika populacija , priobalni ribolov, biologija i ekologija riba
e-mail:
dr.sc. Pero Tutman
znanstveni suradnik
e-mail: tutman@izor.hr
Branko Dragičević
asistent, znanstveni novak
e-mail: brankod@izor.hr
Nika Stagličić
asistentica, znanstvena novakinja
e-mail: nika@izor.hr

Stalna istraživačka djelatnost:
BIORAZNOLIKOST I STANJE IHTIONASELJA U HRVATSKOM PRIOBALJU

      Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov se bavi istraživanjima koja obuhvaćaju rasprostranjenost, abundacija, spolnost i razmnožavanje, novačenje, hrana i prehrana, starost i rast, smrtnost i omjer iskorištavanja ribljih vrsta koje žive u priobalnom području. Rezultati ovih istraživanja kasnije služe kao neophodna i znanstveno utemeljena podloga za pravilno iskorištavanje živih bogatstava mora - putem regulacije ribolova i zaštite - ciljanih vrsta te naselja u cjelini. Predmet istraživanja su: morfologija, sistematika, biologija i ekologija riba, priobalni ribolov, alati i tehnika ribolova, mjere zaštite živih bogatstava mora, priobalni ribolov, ihtioplankton, mlađ riba, dinamika ribljih populacija, unos novih vrsta u marikulturu, nutricionizam riba, gospodarenje živim bogatstvima mora, autonomno ronjenje i podvodno snimanje.