LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU
voditelj laboratorija
prof.dr.sc. Nada Krstulović
znanstvena savjetnica
ekologija morskih mikroorganizama, pelagički mikrobni hranidbeni lanac, sanitarni aspekt morske mikrobiologije
e-mail:
prof.dr.sc. Mladen Šolić
znanstveni savjetnik
ekologija morskih mikroorganizama, pelagički mikrobni hranidbeni lanac, sanitarni aspekt morske mikrobiologije
e-mail:
dr. sc. Stefanija Šestanović
viša asistentica, – znanstvena novakinja
biomasa i proizvodnja bakterija u morskim sedimentima, trofički odnosi u mikrobnim zajednicama morskih sedimenata
e-mail:
Danijela Šantić, dipl.ing.
asistentica, znanstvena novakinja
trofički i veličinski sastav morskih mikrobnih zajednica
e-mail:
Slaven Jozić, dipl.ing.
stručni suradnik
e-mail: sjozic@izor.hr
Mate Pavlović
tehnički suradnik
 

Stalna istraživačka djelatnost:
STRUKTURNE I TROFIČKE PROMJENE JADRANSKE KONTINENTALNE PODINE