LABORATORIJ ZA RIBARSTVENU BIOLOGIJU, GOSPODARENJE PRIDNENIM I PELAGIČKIM NASELJIMA

voditelj laboratorija
dr.sc. Gorana Sinovčić
znanstvena savjetnica
identifikacija, morfologija, biologija, ekologija, dinamika populacija riba,gospodarenje pelagičkim resursima, pelagički ribolov
e-mail:
dr.sc. Nedo Vrgoč
viši znanstveni suradnik
ribarstvena biologija, dinamika pridnenih naselja
e-mail:
dr.sc. Vjekoslav Tičina
znanstveni suradnik
Hidroakustika, ribarstvena biologija, dinamika pelagickih populacija riba, pelagički ribolov, biometrija i ekologija riba.
e-mail:
dr. sc. Melita Peharda Uljević
znanstvena suradnica
biologija i ekologija školjkaša, dinamika populacija, ribarstvena biologija, akvakultura školjkaša
e-mail:
dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner
viša asistentica, znanstvena novakinja
ribarstvena biologija, dinamika populacije glavonožaca
e-mail:
mr. sc. Barbara Zorica
asistentica, znanstvena novakinja
identifikacija, morfologija, biologija, ekologija, dinamika populacija riba, gospodarenje pelagičkim resursima,pelagički ribolov
e-mail:
mr.sc. Vanja Čikeš Keč
asistentica, znanstvena novakinja
identifikacija, morfologija, biologija, ekologija, dinamika populacija riba, gospodarenje pelagičkim resursima,pelagički ribolov
e-mail:
Igor Isajlović, dipl.ing.
stručni suradnik
e-mail: igor@izor.hr
Dragi Bašković, dipl.ing.
stručni suradnik
e-mail: baskovic@izor.hr
Ivo Marušić, dipl.ing.
stručni suradnik
e-mail: imarusic@izor.hr
Vanja Vlahović, dipl.ing.
stručni suradnik
 
Daria Ezgeta, dipl.ing.
stručna suradnica
e-mail: ezgeta@izor.hr
Ivica Šaškor
tehnički suradnik
 

Stalna istraživačka djelatnost:
MONITORING I DINAMIKA PELAGIČKIH I PRIDNENIH POPULACIJA JADRANA

      Ribarstvena istraživanja koja se provode u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju i upravljanje pridnenim i pelagičkim naseljima, započeta početkom samog osnutka Instituta za oceanografiju i ribarstvo objadinjavaju istraživanja pučinskih (pelagičkih) i pridnenih (demerzalnih) naselja riba, rakova i glavonožaca. Poglavito se to odnosi na gospodarstveno najvažnije vrste u Jadranu. Sustavno se prati stanje (monitoring) temeljem sastava, strukture i rasprostranjenosti populacija, dinamika populacija, procjenjuje se veličina populacija i razina njihova održivog iskorištavanja, te predlažu mjere zaštite u cilju njihova pravilnog gospodarenja.