Hidrodinamički model mora
Mario Bone

 

Model je nelinearan i višerazinski s z-koordinatom na polurazmaknutoj Arakawinoj E-mreži uz "cijelovitu" fiziku. Po numeričkoj koncepciji sličan je eta modelu (npr., Mesinger F. Et al. 1988: Mounthly Weather Reviev, 116(7): 1493-1518).


Opis modela, fizika i numerika modela, reference (na engleskom jeziku)
pdf dokument

Izvorni kod modela i primjeri
tgz format

Zahvale
Prof Z. Janić, Prof F. Mesinger i Prof. B. Rajković pomogli su mi savjetima i literaturom u postavljanju modela.