Naslovna stranica (12Kb)

Mladen Šolić - Nada Krstulović:
EKOLOGIJA MORSKOG BAKTERIOPLANKTONA

izašla iz tiska krajem prosinca 2000.


Iz recenzija: Respektirajući izuzetno brzi razvitak morske mikrobne ekologije u zadnjih desetak godina, autori su nastojali obuhvatiti sva najnovija saznanja iz ovog područja ekologije mora, prikazati današnju razinu spoznaja, ali i naznačiti područja na kojima se očekuju daljnji znanstveni prodori. Ova je knjiga dobrodošla jer se prvi put na hrvatskom jeziku u obliku znanstvene monografije obrađuje iznimno važan segment života u moru. Obrađujući znanstveno sve fenomene vezane za problematiku mikrobne ekologije mora, ova je knjiga pisana jasno i razumljivo uz brojne kvalitetne priloge, te će poslužiti studentima ali i stručnjacima ekoloških usmjerenja. U knjizi je posebna pažnja posvećena Jadranskom moru gdje su autori ugradili brojne rezultate vlastitih istraživanja.
Autori: Autori knjige su znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo koji imaju dugogodišnje iskustvo u znanstvenim istraživanjima problematike ekologije morskih mikroorganizama


Cijena knjige je 180,00 kn (poštarina uključena). Naznačeni iznos potrebno je uplatiti putem poštanske uplatnice na žiro račun Instituta br. 34403-603-42 poziv na broj 0103, s naznakom svrhe uplate: knjiga Šolić/Krstulović i kopiju uplatnice poslati na adresu Dr Maden Šolić, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šet. I. Meštrovića 63, 21000 Split.