MEDAR/MEDATLAS-II
( http://ioc.unesco.org/iode/categories.php?category_no=43)

MEDAR

         Program pronalaženja i sigurne pohrane oceanografskih podataka Mediterana (MEDAR- Mediterranean archeology and rescue of oceanographic dana programme) je dio svjetskog projekta GODAR (Global archeology and rescue of oceanographic data - http://www.nodc.noaa.gov/General/NODC-dataexch/NODC-godar.html) kojemu je cilj pronalaženje i pohrana postojećih oceanografskih podataka na svjetskoj razini kako bi se zaštitili od eventualnog gubljenja.
         Projekt MEDAR/MEDATLAS-II je projekt ostvaren tijekom tri protekle godine suradnjom 24 institucije iz više zemalja većinom smještenih u području Mediterana. Koordinator projekta je bio Francuski nacionalni centar oceanografskih podataka (NODC-IFREMER) iz Bresta.
         Cilj MEDAR/MEDATLAS-II projekta je pronalaženje, pohrana i provjera kvalitete postojećih oceanografskih podataka izmjerenih u Mediteranu koji nisu bili dostupni međunarodnoj javnosti i u čijem ostvarenju su korištena iskustva i rezultati više različitih projekata među kojima su MODB (http://modb.oce.ulg.ac.be/modb/welcome.html) i MEDAR/MEDATLAS-I..
         Projekt je u najvećem dijelu financiran od strane Europske unije, a određenu pomoć u njegovoj realizaciji je pružila i Međuvladina oceanografska komisija (IOC-Intergovernmental oceanographic commision) koja djeluje u sastavu UNESCO-a.

MEDAR
Institucije sudionice u MEDAR/MEDATLAS-II projektu

         Uočavajući važnost pronalaženja, sigurne pohrane i provjere kvalitete podataka Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita kao Hrvatska nacionalna ustanova za razmjenu oceanografskih podataka (DNA-Designed nation agency od 1996) se uključio u projekt preko Međunarodnog odbora za razmjenu oceanografskih podataka (IODE - International Oceanographic data Exchange) koji djeluje pri IOC-UNESCO.
         Rezultat izrade MEDAR/MEDATLAS-II projekta je sakupljen, provjeren i pohranjen veliki broj klasičnih oceanografskih podataka (temperature, slanosti, kisika, pH, hranjivih soli, klorofila, itd.) dobijenih suradnjom s različitim organizacijama iz više zemalja (MODB, WDC-A, WDC-B i NODC/DNA) te posebno doprinosom suradničkih ustanova u projektu.
         Posebna pozornost u projektu je posvećena provjeri kvalitete podataka. Svekoliki rezultati provedenih aktivnosti unutar projekta kao što su: raspoloživi izvorni podatci, korištene metode i postupci kod provjere podataka kao i programi za njihovo rukovanje, te klimatološka polja različitih parametara po pojedinim područjima Mediterana, te mnogo pomoćnih informacija pohranjeni su na 4 CD-ROM-a izdanih od strane konzorcija Projekta.

         Kopije CD-ROM-ova mogu se dobiti u Institutu za oceanografiju i ribarstvo, Split (dr.sc. Vlado Dadić, telefon: 021-358688, e-mail:dadic@izor.hr) i besplatne su za djelatnike hrvatskih institucija koje se bave istraživanjem mora. CD-ROM-ovi se mogu dobiti i izravno od koordinatora projekta (http://www.ifremer.fr/anglais/produits/editions/).