Program 0001005
( Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske )

PRIDNENE ŽIVOTNE ZAJEDNICE JADRANSKOG MORA

Direktor programa: dr.sc. Boris Antolić
Uključeni laboratoriji: