O NASCUM projektu

Projekt NASCUM (2007-2008), pokrenut u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG IIIA, ima za cilj praćenje površinskih struja visokofrekventnim (VF) radarima u dijelu sjevernog Jadrana. U projekt su uključene tri talijanske institucije, dok je koordinator hrvatskih sudionika Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, a grupa uključuje još i Institut Ruđer Bošković - Centar za istraživanje mora iz Rovinja.
NASCUM projekt je pokrenut u cilju provođenja pronalaženja učinkovitih mjera zaštite sjevernog Jadrana od potencijalnog zagađenja, koje može nastati zbog izraženih gospodarskih aktivnosti u tom području, među kojima su najopasniji pomorski i lučki promet.
Osim toga, povećana urbanizacija i industrijalizacija obalnog područja mogu imati značajan utjecaj na okoliš, te prouzročiti velike ekonomske štete u različitim djelatnostima vezanim za more i priobalje, a u ribarstvu i turizmu i teško popravljive posljedice.
Da bi se omogućio održivi razvoj tog područja uz učinkovitu zaštitu ekološki vrijednog morskog i priobalnog područja sjevernog Jadrana, uz ostalo je potrebno istražiti procese erozije tla, nanos sedimenta u more te posebno površinsku cirkulaciju vodenih masa u širem području. To je bila i odrednica glavnih ciljeva NASCUM projekta:
  • istraživanje polja površinskih struja u sjevernom dijelu Jadrana i nekim njegovim specifičnim područjima u kojima postoji velika mogućnost pojave erozije tla ili zagađenja,
  • izrada vektorskih karata površinskih struja na osnovu kojih se mogu odrediti učinkoviti postupci za smanjivanje eventualne štete koja može nastati kod izljeva nafte, te
  • stalno praćenje cirkulacije vodenih masa u sjevernom Jadranu u funkciji spašavanja mora i na moru.
Postavljene ciljeve je moguće ostvariti uvođenjem neprekidnih mjerenja površinskih struja VF radarima u području sjevernog Jadrana, koja bi nadopunila već postojeća mjerenja istraživačkih brodova, oceanografskih plutača, obalnih oceanografskih postaja, autonomnih strujomjera, daljinskih istraživanja i slično. Štoviše, VF radari su jedini postojeći uređaji kojima je moguće mjerenje površinskih struja u velikom morskom području, u stvarnom vremenu i u svim meteorološkim uvjetima.
Mjerni sustav u sklopu NASCUM projekta se sastoji od četiri VF radara, od kojih su dva postavljena na zapadnoj obali Istre (svjetionici Zub i Savudrija) i dva u Italiji (svjetionici Bibione i Punta Sabbioni).
VF radari mjere radijalne sastavnice odbijenih radarskih signala, na osnovi kojih se izračunavaju vektorske karte površinskih struja (smjer i brzina) u dohvatljivom području. Izlazni rezultati mjerenja prikazuju se u obliku polja satnih vrijednosti struja, koja opisuju strujanja u površinskom sloju mora (50 do 100 cm od površine). Korištenjem radara s radnom frekvencijom oko 25 MHz moguće je postići prostorna rezolucija površinskih struja of 1.5 km uz područje obuhvata mjerenjima od oko 40*40km (ukupno oko 1300 km2).
Mjerenja se vrše u intervalima od 1 sata, a po potrebi i svakih pola sata, te se u stvarnom vremenu šalju preko mobilne mreže uređajem «VIP-net Office box» do upravljačkog centra u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu gdje se provjeravaju, obrađuju, pohranjuju u bazu podataka te istovremeno prikazuju u grafičkom obliku na web stranicama projekta.


Savudrija

Rt Zub