Projekt POZOR FZOEU logo

  • Naziv projekta: : Praćenje potencijalno opasnih oscilacija razine mora i njihov doprinos poplavama obalnih područja u budućoj klimi
  • Financiranje: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, www.fzoeu.hr; Insistut za oceanografiju i ribarstvo, www.izor.hr
  • Budget projekta: 242.250,00 HRK
  • Trajanje projekta: 6. studenog 2014 - 30. travnja 2017.

Očekuje se da će zbog projiciranog porasta razine mora, priobalna područja Jadrana biti izložena učestalijim i intenzivnijim poplavljivanjima tijekom idućih desetljeća pa čak i stoljeća. Posebnu opasnost predstavljaju visokofrekventne oscilacije razine mora ("šćige") koje u izloženim uvalama mogu u samo 10 minuta podignuti razinu mora i do 3 m iznad srednje razine mora, poplaviti obalu i nanijeti veliku materijalnu štetu, kao što je bio slučaj za vrijeme velike poplave Vele Luke iz lipnja 1978. godine. Ovakve oscilacije razine mora izazivaju procesi u atmosferi (nagle promjene tlaka zraka), te su najjači od ovih događaja poznati kao meteorološki tsunamiji. Projekt POZOR ima za cilj uspostavu kontinuiranog sustava praćenja visokofrekventnih oscilacija razine mora u području srednjeg Jadrana, procjenu njihovog intenziteta u prošloj, sadašnjoj i budućoj klimi, te educiranje obalnog stanovništva u svrhu ublažavanja štete kod destruktivnih događaja.

Ciljevi projekta

  • Upotpunjavanje mreže postaja za mjerenje razine mora instaliranjem dvaju mareografa (uređaji koje mjere promjenu razine mora), jednog u Veloj Luci na Korčuli i drugog na Mljetu.
  • Analiza doprinosa visokofrekventnih oscilacija razine mora ekstremnim događajima razine mora.
  • Analiza meteoroloških uvjeta za kojih se javljaju ovakve oscilacije, te procjena njihove učestalosti u prošloj i budućoj klimi.
  • Informiranje i edukacija lokalnog stanovništva, posebice Mljeta i Korčule, o fenomenu te mogućim mjerama ublažavanja štete.