LABORATORIJ ZA FIZIKU MORA

voditelj laboratorija
dr.sc. Mario Bone
znanstveni suradnik
fizika mora, hidrodinamički modeli mora, turbulencija u moru
e-mail:
Hidrodinamički model mora
dr. sc. Gordana Beg Paklar
znanstvena suradnica
fizika mora, hidrodinamički modeli mora, interakcija zrak-more.
e-mail:
dr. sc. Vlado Dadić
viši znanstveni suradnik
fizika mora, oceanografski instrumenti, procesiranje podataka, baze podataka, GIS.
e-mail:
dr. sc. Branka Grbec
viša znanstvena suradnica
fizika mora, termo-halina svojstva, interakcija zrak-more, klimatologija
e-mail:
dr. sc. Mira Morović
znanstvena suradnica
fizika mora, optika mora, satelitska daljinska istraživanja, fizika ekološkog sustava, dugoročne hidrološke promjene.
e-mail:
dr.sc. Ivica Vilibić
viši znanstveni suradnik
e-mail: vilibic@izor.hr
mr.sc. Frano Matić
asistent, znanstveni novak
fizika mora.
e-mail:
Jadranaka Šepić, dipl.ing.
asistentica, znanstvena novakinja
e-mail: sepic@izor.hr
Nikola Bubić, dipl.ing.
stručni suradnik
e-mail: bubic@izor.hr
Toni Mašće
stručni suradnik
e-mail: tmasce@izor.hr

Stalna istraživačka djelatnost:
STRUKTURNE I TROFIČKE PROMJENE JADRANSKE KONTINENTALNE PODINE

      Istraživanja pelagijala moraju početi od poznavanja njegovih fizikalnih svojstava. Istraživanja laboratorija usmjerena su na poznavanje onih fizikalnih svojstava pelagijala čije poznavanje unapređuje poznavanje biokemijskih procesa i života u njemu. To su dinamika, optička svojstva i remote sensing kao i razvoj hidrodinamičkog modula u ekološkom modeliranju potrebnog za razumjevanje kako postoječeg stanja tako i prognoze stanja pelagijala.