INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO
  Dobrodošli na web stranice instituta!
  Šetalište I. Meštrovića 63, 21000 Split;
  tel: +(385) (21) 408000; fax: +(385) (21) 358650;
  E-mail:
OCEANOGRAFSKA REFERALNA BAZA PODATAKA
STRANICE PUBLIKACIJE ACTA ADRIATICA - opće informacije i sadržaji novijih izdanja
nascum NASCUM - Mjerenje površinskih struja VF radarima u sjevernom Jadranu
baza pok Baza podataka i pokazatelja stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva
kaulerpa ZELENE ALGE
KAULERPE
Mala internet škola oceanografije
AiA INTERREG projekt
Akvakultura u Jadranu
GIS ODISEJA 2009 GIS odiseja 2009, Međunarodna koferencija o geografskim informaciskim sustavima,
7.- 11. rujna 2009, Plitvice, Lika i Zadar,
Prvi poziv (na engleskom jeziku).
Održiva akvakultura
FP6 projekt
Foto dokumentacija koćarskih istraživanja
Nove vrste riba u Jadranu
Automatski Mjerni
Oceanografski Sustav
Pregled stručnjaka koji se bave istraživanjima mora (molimo upišite i Vaše osobne podatke)
ROW 9 Deveta međunarodna konferencija VF radara u oceanografiji,
Split, 19-22 svibnja 2008.
Webmail (SquirrelMail)

U vrhu svake stranice su veze prema pobrojanima glavnim podstranicama. Na pojedinim podstranicama su sa lijeve strane veze na njihove daljne podjele.

Konvencija boja na stranicama:
OBIČAN TEKST
NEPROČITANA VEZA (LINK)
PROČITANA VEZA (LINK)

 
 
Natječaj
za zapošljavanje 2 znanstvena novaka/novakinje

Sva prava pridržana IZOR 1999.

Webmaster (primjedbe i sugestije):   *

Document Encoding: Central European (Win 1250)